เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน (TG)

เที่ยวจีน เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม ย้อนรอยประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหมโบราณ 8วัน 7คืน ด่านเจียยี่กวน ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว ถ้ำพระมอเกาคู ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ ภูเขาเปลวเพลิง พิพิธภัณฑ์ชินเกียง

รหัสทัวร์

CN_TG00189

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

89,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

89,900฿

20-27

89,900฿

21-28

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

89,900

-

-

12,000

-

-

20

21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

89,900

-

-

12,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – ถนนโบราณจินลี่

Day : 2

เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว - บินภายในสู่เมืองจางเย่ -วัดต้าฝอซื่อ

Day : 3

เมืองจางเย่ – เมืองเจียยี่กวน - ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า

Day : 4

เมืองเจียยี่กวน – ตุนหวง - หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

Day : 5

เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู (สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง) - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน

Day : 6

ทูรูฟาน – เมืองโบราณเกาฉางกู่ - ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ – คอนเอ๋อจิ่ง - ภูเขาเปล่วเพลิง - เมืองอูรูมูฉี - ต้าปาจาร์

Day : 7

สวนหงซาน - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – สนามบินอูรูมูฉี – นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู

Day : 8

เมืองเฉินตู –ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง