เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อไบ๊ เล่อซาน 7วัน 6คืน (CA)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อไบ๊ เล่อซาน 7วัน 6คืน (CA)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อไบ๊ เล่อซาน 7วัน 6คืน (CA)

เที่ยวจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อไบ๊ เล่อซาน 7วัน 6คืน ชม 2 มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว และหวงหลง (รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว) นมัสการ 2 พระใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโตเล่อชาน พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

รหัสทัวร์

CN_CA00172

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

14 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

46,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air China

ต.ค. 67

46,900฿

14-20

46,900฿

23-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

46,900

-

-

7,500

-

-

20

23 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

46,900

-

-

7,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู

Day : 2

เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) – ชวนจู่ซื่อ

Day : 4

ชวนจู่ซื่อ – อุทยานหวงหลง (กระเช้าขึ้น-ลง+รถแบตเตอรี่)-เมืองตูเจียงเอี้ยน-เมืองโบราณกวนเซี่ยน – น้ำตาลสีฟ้า

Day : 5

จัตุรัสหย่าง เทียนวู “แพนด้าถ่ายเซลฟี่” – เล่อซาน – ล่องเรื่อชมหลวงพ่อโตวัดเล่อซาน –ง้อไบ๊ – โชว์ง้อไบ๊

Day : 6

เขาง้อไบ๊-ยอดจินติ่งนมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง + รถอุทยาน) – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่

Day : 7

สนามบินเฉินตู – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง