เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 8วัน 7คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 8วัน 7คืน (TG)

เที่ยวจีน เฉินตู ง้อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 8วัน 7คืน สัมผัสความงามไม้เปลี่ยนสีที่จิ๋วจ้ายโกว เยือนเขาง้อ ไบ๊ ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

รหัสทัวร์

CN_TG00155

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

49,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

49,900฿

17-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

49,900

49,900

49,900

7,900

7,900

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉินตู – เชิงเขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน)

Day : 2

เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นละลง) – วัดเป้ากั๋ว - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day : 3

เขาง้อไบ๊ - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เฉินตู – เมืองโบราณหวงหลงซี-เม่าเซี่ยน

Day : 4

เม่าเซี่ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าขาขึ้น + รวมนั่งรถกอล์ฟ) – หุบเขาจิ่วจ้ายโกว

Day : 5

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมากรุ๊ปส่วนตัว)

Day : 6

จิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน -ทะเลสาบเตี๋ยซี -เฉินตู

Day : 7

เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินซุนชีลู่

Day : 8

ถนนคนเดินโบราณจินหลี่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง