เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (8L)

เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูนนาน ช่องแคบเสือกระโจน ชมวัฒนธรรมทิเบต วัดลามะซงจ้านหลิน ทะเลสาบไปสุ่ยเหอ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อุทยานน้ำหยกอวี้สุยจ้าย พร้อมชมโซว์อลังการกลางแจ้ง IMPRESSION OF LIJIANG " ความประทับใจแห่งลี่เจียง "

รหัสทัวร์

CN_8L00055

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

16 ต.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

23,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Lucky Air

ต.ค. 67

23,990฿

16-21

พ.ย. 67

23,990฿

13-18

ธ.ค. 67

23,990฿

03-08

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

23,990

23,990

23,990

4,500

-

-

20

13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

23,990

23,990

23,990

4,500

-

-

20

03 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

23,990

23,990

23,990

4,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย–เมืองคุนหมิง

Day : 2

เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์

Day : 3

เมืองต้าลี่ – เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า

Day : 4

แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ(เหยหลงถาน) – เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 5

เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ Impression of Lijiang – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – อุทยานน้ำหยก(อวี้สุ่ยจ้าย) – เมืองฉู่โสง

Day : 6

คุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูม้า ทอง ไก่ หยก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง