เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน รถไฟความเร็วสูง หยีชาง ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าอู่หลง 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน รถไฟความเร็วสูง หยีชาง ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าอู่หลง 6วัน 5คืน (QW)

ทัวร์จีน รถไฟความเร็วสูง หยีชาง ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าอู่หลง 6วัน 5คืน (QW)

เที่ยวจีน รถไฟความเร็วสูง หยีชาง ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าอู่หลง 6วัน 5คืน ล่องเรือชมเงื่อนสามผา อุทยานหลุมฟ้า นั่งรถไฟความเร็วสูง สวนดอกท้อ รถไฟกะลุตึก อุทยานเขานางฟ้า สะพานธรรมชาติสามแห่ง

รหัสทัวร์

CN_QW00021

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 30 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

19,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qingdao Airlines

ก.ค. 67

19,900฿

14-19

19,900฿

17-22

19,900฿

21-26

19,900฿

24-29

19,900฿

28-02ส.ค.

19,900฿

31-05ส.ค.

ส.ค. 67

19,900฿

04-09

19,900฿

07-12

19,900฿

11-16

19,900฿

14-19

19,900฿

18-23

19,900฿

21-26

19,900฿

25-30

19,900฿

28-02ก.ย.

ก.ย. 67

20,900฿

01-06

20,900฿

04-09

20,900฿

08-13

20,900฿

11-16

20,900฿

15-20

20,900฿

18-23

20,900฿

22-27

20,900฿

25-30

20,900฿

29-04ต.ค.

ต.ค. 67

25,900฿

09-14

23,900฿

13-18

22,900฿

16-21

24,900฿

18-23

22,900฿

20-25

23,900฿

23-28

22,900฿

25-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

28 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

31 ก.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

04 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

28 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

19,900

19,900

19,900

5,000

-

-

30

01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

29 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

20,900

20,900

20,900

5,000

-

-

30

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

-

-

30

13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

23,900

23,900

23,900

5,000

-

-

30

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

22,900

22,900

22,900

5,000

-

-

30

18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

24,900

24,900

24,900

5,000

-

-

30

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

22,900

22,900

22,900

5,000

-

-

30

23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

23,900

23,900

23,900

5,000

-

-

30

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

22,900

22,900

22,900

5,000

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองหยีชัง

Day : 2

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ลิฟท์น้ำ-ชมเขื่อนสามผา – บ้านเกิดกวี ชวีหยวน – สวนดอกท้อ – wedding Banquet ไกด์ขายออฟชั่น : โชว์ตำนานรักซานเสีย

Day : 3

เมืองหยีชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง-ศาลาประชาคม–รถไฟวิ่งทะลุตึก-ย่านหงหยาต้ง ไกด์ขายออฟชั่น: ล่องเรือชมแสงสี แม่น้ำฉงชิง

Day : 4

เมืองฉงชิ่ง–เมืองอู่หลง– อุทยานหลุมฟ้า – สะพานธรรมชาติสามแห่ง – อุทายานเขานางฟ้า

Day : 5

เมืองอู่หลง – วัดจิ้งซินซื่อ – เมืองฉงชิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหยีชาง

Day : 6

เมืองหยีชาง – เดินทางกลับกรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง