เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

/

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 9วัน 6คืน ซูริค น้ำตกไรน์ ยอดเขาจุงเฟราน์ ล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ ลูเซิร์น รถไฟเบอร์นินา กลาเซียเอ็กซ์เพลส แทซ เซอร์แมท ยอดเขากอร์เนอร์กรัท(ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น) มองเทรอ โลซานน์ เจนีวา เบิร์น ซูริค ขึ้น 3 เขา ล่องเรือทะเลสาบ รถไฟสายโรแมนติก 2 ขบวน นั่งกระเช้า

รหัสทัวร์

CH_EK00076

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

22 มิ.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

119,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

มิ.ย. 67

119,900฿

22-30

ก.ค. 67

119,900฿

24-01ส.ค.

ส.ค. 67

119,900฿

21-29

119,900฿

28-05ก.ย.

ก.ย. 67

119,900฿

18-26

119,900฿

25-03ต.ค.

ต.ค. 67

119,900฿

09-17

119,900฿

16-24

119,900฿

23-31

พ.ย. 67

119,900฿

06-14

119,900฿

20-28

119,900฿

27-05ธ.ค.

ธ.ค. 67

119,900฿

04-12

119,900฿

11-19

129,900฿

23-31

129,900฿

30-07ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

24 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

21 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

28 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

18 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

25 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

06 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

20 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

27 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

04 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

11 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

119,900

-

-

22,900

-

-

25

23 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

129,900

-

-

22,900

-

-

25

30 ธ.ค. 67 - 07 ม.ค. 68

129,900

-

-

22,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ประเทศไทย

Day : 2

ประเทศไทย - ดูไบ - ซูริค - อินเทอร์ลาเก้น

Day : 3

อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น

Day : 4

ลูเซิร์น - วาดุส - ทีราโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนต์มอริทซ์ - เบลลินโซน่า

Day : 5

เบลลินโซน่า - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

Day : 6

แทซ - เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - โลซานน์ - เจนีวา

Day : 7

เจนีวา - เบิร์น – ซูริค

Day : 8

ซูริค - เวกกีส์ - ยอดเขาริกิ - น้ำตกไรน์ – ดูไบ - ประเทศไทย

Day : 9

ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง