เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 9วัน 7คืน (TK)

เที่ยวตุรกี AMAZING TURKEY 9วัน 7คืน อิสตันบูล บูซ่าร์ คานัคคาเล่ ทรอย เพอร์กามัม คูซาดาซี ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย

รหัสทัวร์

TR_TK00245

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

07 มิ.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

58,650บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ค. 67

58,650฿

05-13

58,650฿

19-27

ส.ค. 67

58,650฿

02-10

58,650฿

09-17

58,650฿

23-31

58,650฿

30-07ก.ย.

ก.ย. 67

58,650฿

06-14

58,650฿

13-21

58,650฿

20-28

58,650฿

27-05ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

02 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

23 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

30 ส.ค. 67 - 07 ก.ย. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

06 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

27 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67

58,650

-

-

13,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-Galata port

Day : 2

สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี-ตลาดสไปซ์มาร์เกต- ทักซิมสแควร์

Day : 3

บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย

Day : 4

เพอร์กามัม-คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส

Day : 5

เมืองออตโตมัน -โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่

Day : 6

เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเกีย

Day : 7

บอลลูน-นครใต้ดิน-โรงงานผลิตพรม-หมู่บ้านของนกพิราบ-เมืองอุชิซาร์ -หุบเขาเดฟเรนท์

Day : 8

ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล-กรุงเทพ

Day : 9

กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง