เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี WONDRE ROMANTIC AUTUMN 5วัน 3คืน (TW)

ทัวร์เกาหลี WONDRE ROMANTIC AUTUMN 5วัน 3คืน (TW)

ทัวร์เกาหลี WONDRE ROMANTIC AUTUMN 5วัน 3คืน (TW)

เที่ยวเกาหลี WONDRE ROMANTIC AUTUMN 5วัน 3คืน เดินชมหุบเขาศิลปะโพซอน ขอพรที่วัดพงอึนซ่า ข้ามสะพาน Hantangang sky bridge ตามรอยซีรีย์ แวะ CAFE ONION คาเฟ่ตึกร้าง เท้ ดิบ ไม่เหมือนใคร เดินเล่นสวน สาธารณะทะเลสาบซอกซน เดินชมเมืองที่ถนนซัมซองดง เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุก Lotte World ช้อปปิ้งเมียงดงและ ฮงแดแหล่งวัยรุ่น คล้องกุญแจคู่รัก ที่ N Seoul Tower

รหัสทัวร์

KR_TW00052

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

02 ต.ค. 67 - 29 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

21,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

T'ways

ต.ค. 67

21,888฿

02-06

22,888฿

12-16

24,888฿

18-22

24,888฿

25-29

24,888฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

23,888฿

13-17

21,888฿

20-24

21,888฿

22-26

21,888฿

26-30

21,888฿

29-03ธ.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

21,888

21,888

21,888

5,900

-

8,900

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

22,888

22,888

22,888

5,900

-

8,900

20

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

24,888

24,888

24,888

5,900

-

8,900

20

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

24,888

24,888

24,888

5,900

-

8,900

20

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

24,888

24,888

24,888

5,900

-

8,900

20

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

23,888

23,888

23,888

5,900

-

8,900

20

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

21,888

21,888

21,888

5,900

-

8,900

20

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

21,888

21,888

21,888

5,900

-

8,900

20

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

21,888

21,888

21,888

5,900

-

8,900

20

29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

21,888

21,888

21,888

5,900

-

8,900

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day : 2

หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดพงอึนชา-สะพาน Hantan gang sky bridge

Day : 3

COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทะเลสาบซอกซน – ถนนซัมซองดง- ย่านฮงแด

Day : 4

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) - ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปที่พระราชวังเคียงบก - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Shinsegae Duty Free- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

Day : 5

ฮอกเกตนามู – โรงงานสาหร่าย+กิจกรรมทำคิมบับ - N Seoul Tower- HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง