เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09:00 - 18:00 น.

เสาร์ :

09:00 - 16:00 น.

เราช่วยคุณได้

@angeltour

Travel License : 11/08867

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ 4วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ 4วัน 2คืน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ 4วัน 2คืน (HX)

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ 4วัน 2คืน พักจู่ไห่ 2 คืน เที่ยวครบ 3 เมือง วัดอาปา วัดผู่โถว เดอะเวเนเซี่ยน ถนนคู่รัก วัดหวังต้าเซียน วัดฮ่องฮำ วัดเเชกงหมิว

รหัสทัวร์

HK_HX00071

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

06 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Hongkong Airlines

มิ.ย. 67

12,900฿

06-09

12,900฿

07-10

12,900฿

13-16

12,900฿

14-17

12,900฿

20-23

12,900฿

22-25

12,900฿

27-30

12,900฿

28-01ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

12,900

-

-

14,900

-

-

25

20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

12,900

-

-

14,900

-

-

25

22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

12,900

-

-

14,900

-

-

25

27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

12,900

-

-

14,900

-

-

25

28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

12,900

-

-

14,900

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กเเล็บก็อก

Day : 2

สนามบินเช็กเเล็บก็อก - นั่งรถข้ามสะพาน HKZMB - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า เจ้าเเม่กวนอิมปรางค์ทอง - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สเเควร์ - ร้านขนม - มาเก๊า เวนาเซี่ยน - เมืองจู่ไห่ - โรงเเรมที่พัก

Day : 3

เมืองจู่ไห่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านหยก - ร้านเยื่อไผ่ - ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิซเซอร์เกิร์ล - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินก๋งเป๋ย - โรงเเรมที่พัก

Day : 4

ข้ามสะพานข้ามทะเล - วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานกังหันจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดเเชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิ่มซาจุ่ย - สนามบินเช็กเเล็บก็ฮก - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

ถนนรัตนาธิเบศร์

348-2-33015-0

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

บิ๊กซีบางใหญ่

776-2-06250-4

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท แองเจิ้ลทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด

วัดลาดปลาดุก

022-7-00986-7

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง