WANDER GEORGIA 8 วัน 5 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

วันเดินทาง 11-18 พฤษภาคม , 1-8 มิถุนายน 2565

Share

Share

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี่ - เมืองบาทูมี่ - ป้อมโกนิโอ - จัตุรัสเปียเซซ่า - ประติมากรรม Ali and Nino    

วันที่ 3 เมืองบาทูมี - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองคูทาอีซี - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ                                                  

วันที่ 4 เมืองคูทาอีซี - โบสถ์ Gelati Monastery - เมืองบอร์โจมิ - นั่ง cable car ชมวิวเมืองจากอุทยานแห่งชาติ Borjomi city park

Powered by MakeWebEasy.com