Chiangmai Winter Sakura 2วัน3คืน

ธันวาคม - มกราคม 2563

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIET JET AIR - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - อ.แม่แตง - วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน - อ.ไชยปราการ - ฮิโนกิแลนด์ - สวนส้มธนาธร ที่พักฝาง 

วันที่ 2 : ดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 - ไร่ชา2000 - ไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล - ชมซากูระ - ดอยสุเทพ ที่พักเมืองเชียงใหม่

วันที่ 3 : พระธาตุดอยคำ - ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้ไร่ลมหนาว - สวนดอกไม้ I love Flower Farm หรือสวนใกล้เคียง - ห้วยตึงเฒ่า - ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โปรแกรมทัวร์ 

Powered by MakeWebEasy.com