พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

เมษายน – มิถุนายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : พม่า

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20) - พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ - วัดกุโสดอ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

วันที่2 : มัณฑะเลย์ - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน - พุกาม

วันที่3 : พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - มัณฑะเลย์

วันที่4 : มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี - สะพานไม้สักอูเบง - พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05 - 16.20)

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 
฿ 7,555 ฿ 7,555

มีนาคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 5,999 ฿ 5,999

มีนาคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 4,990 ฿ 4,990
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com