KYUSHU IBUSUKI แฟนตาซี เกาะใต้ 7วัน 5คืน

เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG648 / 00.50 – 08.00)

วันที่2 : คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - เมืองเบปปุ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่3 : ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ - สวนดอกไม้คุจู - แคบทาคาจิโฮะ - พายเรือช่องแคบทาคาจิโฮะ - เมืองมิยาซากิ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่4 : ศาลเจ้าอุโดะ - เกาะซากุระจิมะ - ภูเขาไฟซากุระจิมะ - นั่งเฟอร์รี่สู่เมืองคาโกชิม่า - เมืองอิบูซุกิ - อบทรายร้อน - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่5 : สถานีคาโกชิม่า - นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งสถานีฮากาตะ - ช้อปปิ้งเทนจิน

วันที่6 : อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย

วันที่7 : คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG649 / 11.30 – 14.55)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

ตุลาคม - มีนาคม 2563

 
฿ 24,888 ฿ 24,888

เมษายน 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900

เมษายน 2563

 
฿ 56,900 ฿ 56,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com