TOKYO NAGOYA OSAKA ซากุระบานฉ่ำ 6วัน 4คืน

เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640  22.10-06.20+1)

วันที่2 : โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่3 : ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่ออนเซ็น

วันที่4 : ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคันนอน  - ช้อปปิ้งโอสุ -  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  -นาโกย่า

วันที่5 : นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่6 : ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ - OSAKA EXPO CITY - โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG6673 17.35-21.25)

าวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

เมษายน 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900

เมษายน 2563

 
฿ 56,900 ฿ 56,900

ตุลาคม - มีนาคม 2563

 
฿ 24,888 ฿ 24,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com