NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6วัน 4คืน

เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 08.00+1)

วันที่2 : สนามบินชูบุเซ็นแทร์ (นาโกย่า) - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ - แช่ออนเซ็น

วันที่3 : ทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า - นาโกย่า - วัดโอสุคันนอน - ย่านร้านค้าโอสุ - มิเอะ - เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO - แช่ออนเซ็น

วันที่4 : มิเอะ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ร้านขายของฝาก - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่5 : อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า

วันที่6 : ชมซากุระด้านนอกปราสาทโอซาก้า - ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ห้างอิออน มอลล์ - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35 – 21.25)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

ตุลาคม - มีนาคม 2563

 
฿ 24,888 ฿ 24,888

เมษายน 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900

เมษายน 2563

 
฿ 56,900 ฿ 56,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com