OSAKA TOKYO SKI WINTER เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20)

วันที่2 : โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่3 : วัดนิตไทจิ - ทะเลสาบฮามานะ - กิจกรรมชงชา - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - เมนูขาปูยักษ์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่4 : กิจกรรมลานสกี (ตามสภาพอากาศ) - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่5 : วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี - ชิบูย่า - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้

วันที่6 : วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 2563

 
฿ 32,888 ฿ 32,888

มีนาคม 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900

มีนาคม – เมษายน 2563

 
฿ 40,900 ฿ 40,900

มีนาคม – เมษายน 2563

 
฿ 49,900 ฿ 49,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com