OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน

กุมภาพันธ์ 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โอซาก้า (สนามบินคันไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40)

วันที่2 : โอซาก้า (สนามบินคันไซ ) - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ร้านจำหน่ายของฝาก - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

วันที่3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - ทะเลสาบซูวะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่4 : กิจกรรม ณ ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ)

วันที่5 : วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ ซิตี้ - อควาซิตี้ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

วันที่6 : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

มีนาคม 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900

มีนาคม – เมษายน 2563

 
฿ 40,900 ฿ 40,900

มีนาคม – เมษายน 2563

 
฿ 49,900 ฿ 49,900

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com