อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8วัน 7คืน

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : อินเดีย

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธิ์เจดีย์

วันที่2 : พุทธคยา - ราชคฤห์ - เขาคิชกูฎ  - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา

วันที่3 : เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - เมืองกุสินารา

วันที่4 : กุสินารา - สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) - เมืองลุมพินีวัน

วันที่5 : สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) - วิหารมหามายา -  สระโบกขรณี - เสาพระเจ้าอโศก - เมืองสาวัตถี

วันที่6 : เมืองสาวัตถี - สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล -   บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ต้นอานันทโพธิ์ - เมืองพาราณสี

วันที่7 : พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก - เมืองพุทธคยา

วันที่8 : พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

มีนาคม 2563

 
฿ 26,900 ฿ 26,900

เมษายน – มิถุนายน 2563

 
฿ 28,900 ฿ 28,900

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com