นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : อินเดีย

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์

วันที่2 : พุทธคยา - เวสาลี - วัดป่ามหาวัน  - กุสินารา

วันที่3 : กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ -  ลุมพินี (เนปาล)

วันที่4 : สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี

วันที่5 : ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - พุทธคยา

วันที่6 : พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com