The Four Holy Places

มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : อินเดีย

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ - พาราณสี - สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - พาราณสี

วันที่2 : พาราณสี - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธิ์เจดีย์

วันที่3 : พุทธคยา - เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - เมืองกุสินารา

วันที่4 : กุสินารา - สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) - เมืองลุมพินีวัน

วันที่5 : สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) - วิหารมหามายา - สระโบกขรณี - เสาพระเจ้าอโศก - เมืองพาราณสี

วันที่6 : พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - กรุงเทพฯ
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999

มีนาคม 2563

 
฿ 26,900 ฿ 26,900

เมษายน – มิถุนายน 2563

 
฿ 28,900 ฿ 28,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com