อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : อินเดีย

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - พุทธคยา - สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธิ์เจดีย์

วันที่ 2 : พุทธคยา - ราชคฤห์ - เขาคิชกูฎ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา

วันที่ 3 : เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - เมืองกุสินารา

วันที่ 4 : กุสินารา - สังเวชนียสถาน กุสินารา (ปรินิพพาน) - เมืองลุมพินีวัน 

วันที่ 5 : สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน (ประสูติ) - วิหารมหามายา - สระโบกขรณี - เสาพระเจ้าอโศก - เมืองสาวัตถี

วันที่ 6 : เมืองสาวัตถี - สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านบิดาขององคุลีมาล - วังของพระเจ้าปเสนทิโกศล - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ต้นอานันทโพธิ์ - เมืองพาราณสี

วันที่ 7 : พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สังเวชนียสถาน สารนาถ (แสดงปฐมเทศนา)  สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก - เมืองพุทธคยา

วันที่ 8 : พุทธคยา - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มีนาคม-พฤศภาคม62

 
฿ 28,888 ฿ 28,888

เมษายน – กรกฎาคม 2563

 
฿ 69,900 ฿ 69,900

มีนาคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 5,999 ฿ 5,999

เมษายน – มิถุนายน 2563

 
฿ 13,888 ฿ 13,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com