CHILL OUT AT SCHILTHORN

เมษายน – มิถุนายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ยุโรป

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ

วันที่2 : กรุงเทพฯ - มิลาน - มหาวิหารมิลาน - ลูเซิร์น

วันที่3 : ลูเซิร์น - ยอดเขาชิลธอร์น - อินเทอร์ลาเคน - เบิร์น

วันที่4 : เบิร์น - ดีจอง

วันที่5 : ดีจอง - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช

วันที่6 : ปารีส - ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง

วันที่7 : ปารีส - สนามบิน

วันที่8 : กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900

พฤษภาคม 2563

 
฿ 75,900 ฿ 75,900

21 – 28 เมษายน 2563

 
฿ 57,900 ฿ 57,900

มกราคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 43,900 ฿ 43,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com