EAST EUROPE FIESTA

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ยุโรป

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ

วันที่2 : กรุงเทพฯ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่3 : บูดาเปสต์ - Outlet - บราติสลาวา - เบอร์โน

วันที่4 : เบอร์โน - ปราก - ปราสาทปราก

วันที่5 : ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ

วันที่6 : เชสกี้ ครุมลอฟ - มิวนิค - ฟุสเซน 

วันที่7 : ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรุค

วันที่8 : อินส์บรุค - ฮัลสตัท - เวียนนา

วันที่9 : เวียนนา - เมลค์ - สนามบิน

วันที่10 : กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

21 – 28 เมษายน 2563

 
฿ 57,900 ฿ 57,900

พฤษภาคม 2563

 
฿ 75,900 ฿ 75,900

พฤษภาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900

มกราคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 43,900 ฿ 43,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com