FOLLOW YOUR DREAM

มีนาคม – พฤษภาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ยุโรป

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ - ดูไบ

วันที่2 : ดูไบ - มิลาน - หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก

วันที่3 : หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - เมืองซุก - เมืองเบอซองซง

วันที่4 : เมืองเบอซองซง - Outlet - พระราชวังแวร์ซาย - มหานครปารีส

วันที่5 : ปารีส - หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - ช้อปปิ้ง

วันที่6 : ปารีส - ย่านมงมาร์ต - ล่องเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม - สนามบิน

วันที่7 : ดูไบ - กรุงเทพ ฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2563

 
฿ 75,900 ฿ 75,900

21 – 28 เมษายน 2563

 
฿ 57,900 ฿ 57,900

มกราคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 43,900 ฿ 43,900

พฤษภาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com