Enjoy East Europe

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ยุโรป

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ

วันที่2 : กรุงเทพฯ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์

วันที่3 : บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Outlet - บราติสลาวา

วันที่4 : บราติสลาวา - ปราก - ปราสาทปราก

วันที่5 : ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค

วันที่6 : เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท - เวียนนา - หมู่บ้านกรินซิ่ง

วันที่7 : เวียนนา - สนามบิน

วันที่8 : กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

21 – 28 เมษายน 2563

 
฿ 57,900 ฿ 57,900

มกราคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 43,900 ฿ 43,900

พฤษภาคม 2563

 
฿ 75,900 ฿ 75,900

พฤษภาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com