เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน

เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : เกาหลี

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG658 23.10-06.35)

วันที่2 : อินชอน (สนามบินอินชอน) - ANYANG ART PARK - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา

วันที่3 : ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สวนสาธารณะยางแจชอน

วันที่4 : พระราชวังเคียงบก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - COSMETIC SHOP - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - 
โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

วันที่5 : สวนสาธารณะยออีโต - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - ฮุนไดเอาท์เลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบินอินชอน) (TG655  21.25-01.20)

วันที่6 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com