ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ

มกราคม - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนเมืองเจียอี้ - ตลาดเจียเอี้ย

วันที่2 : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจงตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่3 : ไถจง-หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - หนานโถว - ไทเปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ขนมพายสับปะรด - ร้านเครื่องสำอางตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่4 : ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

    

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com