ซุปตาร์… สามแซ่บ

เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนอุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่2 : เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้

วันที่3 : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจงตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่4 ; ไถจง - ไทเป - วัดหลงซาน - ขนมพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREEอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่5 : ไทเป - รถไฟ TRA - ฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - รถไฟ TRA - ไทเป - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่6 : ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

    

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com