ซุปตาร์… ซากุระ ภาค 2

12 - 16 เมษายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนเมืองผูหลี่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้

วันที่2 : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจงตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่3 : หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจง -ไทเป - ขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่4 : ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้านเครืองสำอางค์ - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่5 : GLORIA OUTLETS - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

       

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com