ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

มกราคม - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่1 : กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่2 : ขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

วันที่3 : ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE - หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่4 : หมู่บ้านสายรุ้ง - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com