TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA 6D4N

มกราคม - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 

วันที่ 3 : เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนากาโนะ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกกุดานิ

วันที่ 4 : เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 5 : เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ

วันที่ 6 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 2563

 
฿ 32,888 ฿ 32,888

มีนาคม 2563

 
฿ 54,900 ฿ 54,900

มีนาคม – เมษายน 2563

 
฿ 40,900 ฿ 40,900

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

 
฿ 45,900 ฿ 45,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com