WONDROUS TURKEY

มกราคม - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน

วันที่ 2 : หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านคอสเมติค - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

วันที่ 3 : ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - Germanium Power - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน - ที่พัก

วันที่ 4 : อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ 5 :  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com