ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน

มกราคม - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - ไทเป - เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและประวัติศาสตร์ไต้หวัน - พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว - Beitou Hot Springs Park - ซื่อหลินกวนตี๋ - ร้านพายสับปะรด - ร้าน Germanium - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

วันที่ 3 : ไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ผิงซี - หมู่บ้านสือเฟิน - ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง) - เมืองไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ร้าน COSMETIC - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

วันที่ 4 : ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com