ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - หนานโถว - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต 

วันที่ 3 : ไถจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านพายสับปะรด - ร้าน GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง

วันที่ 4 : ร้าน COSMETIC - วัดหลงซาน - ตลาดปลา - ตั้นสุ่ย - วัดเทียนหยวน - สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย - ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย 

วันที่ 5 : ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com