ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด - ไถจง - ตลาดไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 : ไถจง -ไทเป - เย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้าน COSMETIC - GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com