TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต 

วันที่ 3 : เย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - GERMANIUM SHOP - ร้าน COSMETIC - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 : วัดหลงซานซื่อ - ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง - DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ร้านพายสับปะรด - ซีเหมินติง

วันที่ 5 : ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com