Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

พฤศจิกายน - มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน

วันที่ 2 : หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง 

วันที่ 3 : ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่ 4 : Germanium Power - ตลาดปลาไทเป - DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ 

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com