NEW YEAR 2020 TAIPEI EXCELLENT

31 ธันวาคม 62 - 3 มกราคม 63

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ชมดอกไม้ไฟฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 2 : เดินทางเมืองหนานโถว - วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เดินทางไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่ 3 : เดินทางไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4 : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - MITSUI OUTLET - ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com