ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ธรรมชาติอันงดงาม

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ไทเป - เจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ

วันที่ 2 : อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ไถจง - ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต

วันที่ 3 : ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ - วัดพระถังซำจั๋ง - ร้านพายสับปะรด - ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต

วันที่ 4 : GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป - ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET - กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com