ไต้หวัน อุทยานเย่หลิว เซลฟี่ ที่เที่ยวไฮไลท์ 4วัน3คืน

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไทเป - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต

วันที่ 2 : ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ - วัดพระถังซำจั๋ง - คอสเมติก ช้อป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 3 : ร้านพายสับปะรด - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) - ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต

วันที่ 4 : GERMANIUM SHOP - ตลาดปลา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - สนามบินสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com