ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน

พฤศจิกายน - มิถุนายน 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

วันที่ 2 : อุทยานเหย๋หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ 

วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com