ไต้หวัน ไลอ้อน ออนซอน เด๊

พฤศจิกายน 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป - วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว) - หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE) - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - Taipei Fish Market

วันที่ 3 : Cosmetic Shop - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

วันที่ 4 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com