ไต้หวัน ไลอ้อน พาจ๊วด 5D3N

พฤศจิกายน - พฤษภาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน

วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เช้าเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่ 3 : ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - สือเฟินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) - Taipei Fish Market

วันที่ 4 : วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว) - ศูนย์GERMANIUM - หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE) - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com