TAIWAN TIGER High Season

พฤศจิกายน - มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทเป - แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่ 2 : นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาเก็ต

วันที่ 3 : Cosmetic shop -  ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ช็อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4 : ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com