ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น ชิงหย่วน 4วัน 2คืน

ตุลาคม - มกราคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ฮ่องกง

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - เซินเจิ้นโดยรถไฟ - สวนฮอลแลนด์

วันที่ 2 : เซินเจิ้น - ร้านบัวหิมะ - ชิงหย่วน - ผ่านชม Canton Tower - ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง - วัดเฟย์หลาย - สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย - เซินเจิ้น

วันที่ 3 : วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

วันที่ 4 : ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com