แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน

พฤศจิกายน - มีนาคม 2562

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : จอร์เจีย

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - โดฮา

วันที่ 2 : โดฮา - ทบิลิซี่ - บอร์โจมิ - กระเช้าชมวิว

วันที่ 3 : บอร์โจมิ - อัลคัลซิเคห์ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - วาดเซีย - โบสถ์ - บาทูมิ

วันที่ 4 : บาทูมิ - ล่องเรือทะเลดำ - ถ้ำโพรมีธีอุส - คูไทซี - ชมเมือง

วันที่ 5 : คูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - โกรี - พิพิธภัณฑ์ สตาลิน - อัลลิซิเคห์ - ทบิลิซี่

วันที่ 6 : ทบิลิซี่ - ป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - โบสถ์นินา

วันที่ 7 : ทบิลิซี่ - ชมเมือง - หอนาฬิกา - สะพานสันติภาพ - โบสถ์เมเตคี - สนามบิน

วันที่ 8 : โดฮา - กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 
฿ 49,900 ฿ 49,900

เมษายน – มิถุนายน 2563

 
฿ 13,888 ฿ 13,888

มีนาคม – มิถุนายน 2563

 
฿ 4,990 ฿ 4,990
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com