อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา

พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง   

วันที่ 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจัง - วัดเหวินวู่

วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 : ไทเป - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 22,999 ฿ 22,999

มกราคม - มิถุนายน 2563

 
฿ 20,999 ฿ 20,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com