ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่

ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้

วันที่ 2 : เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่ 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจง - ไทเป - ขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

วันที่ 4 : DUTY FREE - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)ไทเป - เถาหยวน

วันที่ 5 :ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

 
฿ 14,888 ฿ 14,888

28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563

 
฿ 25,888 ฿ 25,888

กันยายน -ธันวาคม 2562

 
฿ 18,900 ฿ 18,900

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

 
฿ 11,888 ฿ 11,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com