OSAKA POPULAR SUMMER

พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - Duty free - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - อิออนมอลล์

วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA

วันที่ 4 : เกียวโต - อาราชิยามะ - ป่าไผ่ - ศาลเจ้าเฮอัน - ชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5 : ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

วันที่ 6 : สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง

ดาวน์โหดลโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 
฿ 28,888 ฿ 28,888

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

 
฿ 28,888 ฿ 28,888

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

 
฿ 17,888 ฿ 17,888

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

 
฿ 35,888 ฿ 35,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com