ไทเป หมู่บ้านโบราณ เหย่หลิว

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

หมวดหมู่ : ไต้หวัน

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไถจง 

วันที่ 3 : ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง 

วันที่ 4 : ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา 

วันที่ 5 : ไทเป - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

สิงหาคม - ตุลาคม 2562

 
฿ 9,999 ฿ 9,999

กันยายน - ตุลาคม 2562

 
฿ 13,990 ฿ 13,990

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

 
฿ 11,990 ฿ 11,990

มิถุนายน - ตุลาคม 2562

 
฿ 14,888 ฿ 14,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com